Cogitatio-M, s. r. o.

Zmena sídla zriaďovateľa a škôl v jeho pôsobnosti:

Cogitatio - M, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava 

 

 


11.12.2017 | Kategória:

Denné štúdium a popri zamestnaní

          V dennej forme štúdia  bude prebiehať štúdium aj podľa individuálnych študijných programov, v rôznych formách štúdia a pre záujemcov o štúdium z územia rôznych oblastí Slovenskej republiky, ale aj zo zahraničia.         

Konzultačná výučba v diaľkovej forme štúdia sa uskutočňuje v čase od 15.30 - 20.30 hodiny.

Konzultačná výučba vo večernej forme štúdia - dvakrát v týždni: v utorok a v stredu, v čase od 13.50 do 20.30 hodiny.

 Pre štúdium jednotlivých predmetov (ide o samostnatné štúdium študentov, nemusia chodiť  na výučbu, podľa potreby využívajú konzultácie, alebo sa prihlásia iba na skúšky) konzultácie pre prihlásených sú každú stredu  od 14.00 do 20.30 hodiny, podľa vopred dohodnutého predmetu ku konkrétnemu vyučujúcemu:

V dištančnej a korešpondenčnej forme štúdia pre študujúcich z územia celého Slovenska poskytujeme konzultácie prostredníctvom internetu. Písomné a ústne skúšanie prebieha v dohodnutých termínoch na pôde školy.

Ďalšie konzultačné hodiny pre študentov v štúdiu jednotlivých predmetov je možné dohodnúť individuálne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.9.2007 | Kategória: Aktuality